Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N) % 15
  • Amonyum Azotu (NH4-N)
  • Üre Azotu (NH2-N)
  • % 7.6
  • % 7.4
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) % 30
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) % 30.2
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) % 15

 

Tavsiye Edilen Bitkiler ve Uygulama Dozu

Bitki Damlama Sulama Uygulama Dozu
Meyve, Sebze, Bağ, Sera ve Süs Bitkileri 500 – 1500 g / da / gün