Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N) % 15
  • Amonyum Azotu (NH4-N)
  • Üre Azotu (NH2-N)
  • % 5.4
  • % 9.6
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) % 5
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) % 5.3
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) % 30
Suda Çözünür Kükürt (S) % 4.9

 

Tavsiye Edilen Bitkiler ve Uygulama Dozu

Bitki Damlama Sulama Uygulama Dozu
Meyve, Sebze, Bağ, Sera ve Süs Bitkileri 500 – 1500 g / da / gün