Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Salkım güvesi  (Lobesia botrana) 20 ml / 100 L su 14 gün
Elma Elma içkurdu  (Cydia pomonella) 10 ml / 100 L su 14 gün
Pamuk Yeşil kurt  (Helicoverpa armigera) 20 ml / da 7 gün
Zeytin Zeytin sineği  (Bactrocera oleae) 15 ml / 100 L su 14 gün

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.