Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Bağ Salkım güvesi  (Lobesia botrana) 100 g / 100 L su
Domates (Sera) Domates güvesi  (Tuta absoluta) 150 g / 100 L su
Biber (Sera) Pamuk yaprakkurdu  (Spodoptera littoralis) 100 g / 100 L su
Kiraz Elma yaprakbükeni  (Archips rosanus) 100 g / 100 L su
Kiraz Adi yaprakbükücüsü  (Archips xylosteanus) 100 g / 100 L su