Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Ayçiçeği 

( IMI toleranslı Clearfield ayçiçeği çeşitleri)

 • Tilki kuyruğu  (Alopecurus myosuroides)
 • Horoz ibiği  (Amaranthus retroflexus)
 • Çoban çantası  (Capsella bursa-pastoris)
 • Darıcan  (Echinocloa crus-galli)
 • Şahtere  (Fumaria officinalis)
 • Salkım otu  (Poa annua)
 • Yapışkan otu  (Setaria verticillata)
 • Köpek üzümü  (Solanum nigrum)
 • Serçe dili  (Stellaria media)
100 ml / da

Çıkış sonrası

Soya
 • Pıtrak  (Xanthium strumarium L.)
 • Darıcan  (Echinocloa crus-galli)
 • Horoz ibiği  (Amaranthus retroflexus)
 • Salkım otu  (Poa spp)
 • Kısır yabani yulaf  (Avena sterillis L.)
 100 ml / da

Çıkış sonrası