YETİŞTİRME DÖNEMİ

 • Bahar – Yaz – Güz
 • Sera – Tünel – Açık Tarla

BİTKİ

 • Dirençli bitki yapısı
 • Verimli
 • Adaptasyon kabiliyeti yüksek

MEYVE

 • Meyve şekli oval yuvarlak
 • 4 kg – 6 kg meyve ağırlığı
 • Koyu sarı zemin üzerine koyu yeşil çillidir
 • Çatlama yapmaz
 • Yüksek brix oranı
 • Tarlada beklemeye uygun
 • Raf ömrü uzun

DAYANIM

 • Px/Gc/Ag