Kişisel Verilerin Korunması ve Mahremiyetine Dair Aydınlatma Bildirimi: İş başvurusunda bulunan adayın verilerini, AMC-TR Tar. San. ve Tic. A.Ş. olarak kendi kayıt sistemlerimizde veri sorumlusu sıfatıyla işleriz. Adaya ilişkin kişisel veriler, kendisi tarafından tercihleri doğrultusunda oluşturulmuş özgün CV ‘nin tarafımıza kendisi tarafından teslim edilmesi şeklinde, kariyer firmaları aracılığı ile ve e-posta vasıtasıyla temin edilir. Temin edilen kişisel veriler adayın ilan konusu pozisyona uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla kullanılır. Bu süreçte veri işleme şartını adayın temel hak ve hürriyetleri ile meşru menfaatimizi dengede tutmak suretiyle sözleşmenin kuruluşu için gerekli olma sebebine dayandırmaktayız.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, yasal usule uygun olarak bu haklarınızı amc.tr@agrimatco-eu.com adresine başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz. “