Garanti Edilen İçerik (w/w)

Toplam Azot (N) % 20
  • Nitrat Azotu (NO3-N)
  • Amonyum Azotu (NH4-N)
  • Üre Azotu (NH2-N)
  • % 6.3
  • % 3.3
  • % 10.4
Nötral Amonyum Sitrat ve Suda Çözünür (P2O5) % 20.4
Suda Çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5) % 20
Suda Çözünür Potasyum oksit (K2O) % 20

 

Tavsiye Edilen Bitkiler ve Uygulama Dozu

Bitki Uygulama Dozu
Yapraktan Damlama Sulama
Meyve Ağaçları 250 – 500 g / 100 L su 500 – 1500 g / da / gün
Tarla Bitkileri 50 – 150 g / da  500 – 1500 g / da / gün   (Tahıllar ve Yeşil alanlar hariç)