Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Buğday Yabani yulaf  (Avena fatua L.)

Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis L.)

Yabani arpa  (Hordeum spontaneum)

Yabani hardal  (Sinapis arvensis L.)

Kısır brom  (Bromus sterilis L.)

75 ml / da

Çıkış sonrası, buğday 1-6 yaprak, yabancı otlar 2-4 yapraklı dönemde.
Buğdayda kardeşlenme sonuna kadar uygulanmalıdır.