Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke  (Venturia inaequalis)
 • 800 g / 100 L su  dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su  dal sıracası yoksa
21 gün
Armut Karaleke  (Venturia pirina)
 • 800 g / 100 L su  dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su  dal sıracası yoksa
21 gün
Armut Memeli pas  (Gymnosporangium fuscum) 400 g / 100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen  (Wilsonomyces carcophilus)
 • 800 g / 100 L su  dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su  dal sıracası yoksa
21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen  (Wilsonomyces carcophilus)
 • 800 g / 100 L su  dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su  dal sıracası yoksa
21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı  (Taphirina deformans) 800 g / 100 L su 21 gün
Erik Cep hastalığı  (Taphrina pruni) 800 g / 100 L su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk  (Pseudocercospora pistacina) 500 g / 100 L su 21 gün
Turunçgil Uç kurutan  ( Phoma tracheiphila) 400 g / 100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı leke  (Spilocaea oleaginum)  400 g / 100 L su 21 gün
Bağ* Mildiyö**  (Phytophthora infestans)
 • 300 g / 100 L su  1. Uygulama
 • 500 g / 100 L su  2. Uygulama
21 gün
Bağ* Antraknoz  (Elsinoe ampelina)
 • 300 g / 100 L su  1. Uygulama
 • 500 g / 100 L su  2. Uygulama
21 gün
Domates Mildiyö**  (Phytophthora infestans) 300 g / 100 L su 14 gün
Domates Bakteriyal benek  (Pseudomonas syringae pv. Tomato)
 • 300 g / 100 L su  1. Uygulama
 • 400 g / 100 L su  2. Uygulama
14 gün
Domates Bakteriyal leke  (Xanthomonas vesicatoria)
 • 300 g / 100 L su  1. Uygulama
 • 400 g / 100 L su  2. Uygulama
14 gün
Patates Mildiyö  (Phytophthora infestans)  300 g / 100 L su 14 gün
Fasulye  Antraknoz  (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g / 100 L su  14 gün
Fasulye  Adi yaprak yanıklığı  (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) 300 g / 100 L su  14 gün
Fasulye  Hale yanıklığı  (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica) 300 g / 100 L su  14 gün
Domates, Patlıcan, Patates  Erken yaprak yanıklığı  (Alternaria solani) 500 g / 100 L su  14 gün
Yer fıstığı  Serkospora erken yaprak lekesi  (Cercospora arachidicola) 400 g / 100 L su  14 gün
Sebze Fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü  (Pythium spp, Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)
 • 300 g / 100 L su  1. Uygulama (fidelik)
 • 500 g / 100 L su  2. Uygulama (fidelik)
 14 gün
Hıyar  Köşeli yaprak lekesi  (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) 300 g / 100 L su  14 gün
Şerbetçiotu  Mildiyö  (Pseudoperonospora humuli) 500 g / 100 L su  14 gün
Aspir  Yaprak lekesi  (Alternaria carthami) 300 g / 100 L su  14 gün
Tütün Fidelerde çökerten  (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) 300 g / 100 L su  14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yağrağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.