Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Şekerpancarı Yabani yulaf  (Avena sterillis) 100 ml / da    Çıkış sonrası
Kendi gelen buğday  (Triticum aestivum) 100 ml / da    Çıkış sonrası
Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis) 100 ml / da    Çıkış sonrası
Tilki kuyruğu  (Alopecurus myosuroides) 100 ml / da    Çıkış sonrası
Darıcan  (Echinocloa cruss-galli) 150 ml / da    Çıkış sonrası
Kırmızı Mercimek Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis) 100 ml / da    Çıkış sonrası
Pamuk Kanyaş  (Sorghum halepense) 150 ml / da    Çıkış sonrası
Köpek dişi ayrığı  (Cynodon dactylon) 350 ml / da    Çıkış sonrası
Bağ Kanyaş  (Sorghum halepense) 150 ml / da    Çıkış sonrası
Kavun Kanyaş  (Sorghum halepense) 150 ml / da    Çıkış sonrası
Soğan Kısır yabani yulaf  (Avena sterilis) 100 ml / da    Çıkış sonrası