Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Turunçgiller, Bağ*, Fındık, Meyve Bahçeleri ve Ekili olmayan alanlar

Tek Yıllık Yabancı Otlar

 • Tilki Kuyruğu  (Alopecurus myosuroides)
 • Horoz İbiği  (Amaranthus albus)
 • Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu  (Amaranthus redroflexus)
 • Yeşil Horoz İbiği  (Amaranthus viridis)
 • Yabani Yulaf  (Avena sterillis)
 • Kısır Bron  (Bromus sterillis)
 • Bambul Otu  (Chrozophora tinctoria)
 • Sirken  (Chenopodium album)
 • Yabani Havuç  (Daucus carota)
 • Darıcan  (Echinocloa crus-galli)
 • Benekli Darıcan  (Echinocloa colonum)
 • Sütleğen  (Euphorbia spp.)
 • Turna Gagası  (Geranium dissectum)
 • Ballıbaba  (Lamium sp.)
 • Çimensi Mürdürük  (Lathyrus nissollia)
 • Ebegümeci  (Malva parviflora)
 • Yabani Yonca  (Medicago spp.)
 • Yer Fesleğeni  (Mercurialis annua)
 • Çukurova Hardalı  (Ochthodium segygtiacum)
 • Kuş Yemi  (Phalaris spp.)
 • Semizotu  (Porlutaca oleracea)
 • Düğün Çiçeği  (Ranunculus arvensis)
 • Kanarya Otu  (Senecio vulgaris)
 • Yabani Hardal  (Sinapis arvensis)
 • Kirpi Darı (Yapışkan otu)  (Staria viridis)
 • Kuş Otu  (Stellaria media)
 • Yabani Fiğ  (Vicia spp. )
 • Zincir Pıtrağı  (Xanthium spinosum)
 • Domuz Pıtrağı  (Xanthium strumariumn)
300 ml / da

Yabancı otların aktif büyüdüğü çiçeklenme öncesi devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılır. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır)

Turunçgiller, Bağ*, Fındık, Meyve Bahçeleri ve Ekili olmayan alanlar

Çok Yıllık Yabancı Otlar

 • Pelin otu  (Arthamesia vulgaris)
 • Tarla sarmaşığı  (Convolvulus arvensis)
 • Köpek dişi ayrığı  (Cynodon dactylon)
 • Topalak  (Cyperus rotundus)
 • Kanyaş  (Gelic)  (Sorghum halepense)
 • Isırgan otu  (Urtica diocia)
600 ml / da

Yabancı otların aktif büyüdüğü çiçeklenme öncesi devre (Pamuk ekimi için hazırlanmış tarlalarda ekim öncesi, ekim esnasında ya da ekim sonrasında kullanılır. Ancak uygulama mutlak surette çıkış öncesi yapılmış olmalıdır)

Kara, demiryolu kenarları, hava alanları, fabrika bahçeleri, tarihi alanlar, tarla kenarı Çalımsı ve odunsu bitkilere karşı 1000 ml / da

Aktif büyüme devresinde

Banketler, su ve drenaj kanalları Banket ve su üstü yabancı otlar 1000 – 1500 ml / da

Yabancı otların aktif büyüme devresinde

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz