Genel Bilgi:

  • VELOCITY, fungisitlere özel eşsiz bir adjuvanttır.
  • VELOCITY, hastalık kontrolünde kullanılan fungisitlerin bitki yüzeyinde daha iyi yayılmasını ve tutulmasını, sistemik fungisitlerin bitki tarafından daha hızlı alınmasını sağlar.
  • VELOCITY, ilaçların ilaçlama alanı dışına sürüklenmesini engeller (drift kontrol), kaplama alanını geliştirir.
  • VELOCITY, fungisitlerin emilimini arttırmak için ilaçlama yüzeyinin erken kurumasını engeller.
  • VELOCITY, tarla bahçe ziraatinde, ormancılıkta ve endüstriyel üretimde belirtildiği şekilde kullanılabilir.
  • VELOCITY, Triazole(DMI), Strobilurin (Qol) , SDHI ve MBC grubu fungisitlerle kullanılması tavsiye edilir.

 

Kullanım Şekli ve Doz Önerileri:

VELOCITY, ; Triazole, Strobilurin , SDHI ve MBC grubu fungisitlerle kullanılması tavsiye edilir. Ör: Bixafen, boscalid, epoxiconazole, cyproconazole, metconazole, prochloraz, penthiopyrad, propiconazole, pyraclostrobin, tebuconazole, triadimenol

 

Uygulama dozu:

Alan ilaçlamaları (Tarla bitkileri):                            25-50 ml/dekar

Hacim ilaçlamalarında (Meyve, bağ, sebze-sera):      250 ml/100 lt