Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates (Tarla) Domates mildiyösü  (Phytophthora infestans) 250 ml / da 3 gün
Domates (Sera) Domates mildiyösü  (Phytophthora infestans) 250 ml / 100 L su 3 gün
Bağ* Bağ mildiyösü  (Plasmopara viticola) 300 ml / 100 L su 7 gün

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz