Tavsiye Edildiği Bitkiler, Zararlı Organizmalar ve Uygulama Dozu

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Bağ mildiyösü  (Plasmopara viticola) 75 ml / 100 L su 21 gün
Külleme  (Erysiphe necator)
Ölü kol  (Phomopsis viticola)
Hıyar Kabakgillerde mildiyö  (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml / 100 L su 3 gün
Kabakgillerde külleme  (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 L su
Kabak Kabakgillerde külleme  (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 L su 3 gün
Domates (Tarla) Mildiyö  (Phytophthora infestans) 75 ml / 100 L su 3 gün
Erken yaprak yanıklığı  (Alternaria solani)
Karpuz Alternaria yaprak yanıklığı  (Alternaria cucumerina) 75 ml / da 3 gün
Biber (Sera) Külleme  (Leveillula taurica) 75 ml / 100 L su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı  (Pyricularia oryzae) 100 ml / da 28 gün

 

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz