Acbarce EC

acbarce
Ambalaj Tipi: 1 LT

  • Formülasyonu: Emülsiyon Konsantre (EC)
  • Aktif Madde: 100 g/L Alpha-cypermethrin

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Hububat Süne (Eurygaster spp.)

15 ml / da

1-3. dönem ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün
Hububat Kımıl (Aelia rostrata)

45 ml / da

Kışlanmış ergin, 2-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün
Hububat Hububat hortumlu böceği (Pachytychius hordei) 15 ml / da 14 gün
Mısır Mısır kurdu (Ostrinia nubilalis)

40 ml / da

15 gün ara ile 3 ilaçlama (Yumurta ilk tespit edildiğinde ilaçlamaya başlanır)

14 gün
Mısır Mısır koçankurdu (Sesamia spp.) 14 gün
Domates Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 50 ml / da 14 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 25 ml / 100 L su 14 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 20 ml / 100 L su 14 gün
Elma Elma ağkurdu (Yponomeuta malinellus) 15 ml / 100 L su 14 gün
Fındık Fındık kurdu (Curculio nucum) 40 ml / da 14 gün
Bağ* Bağ maymuncukları (Otiorhynchus spp.) 30 ml / 100 L su 7 gün
Pamuk** Yeşilkurt (Helicoverpa armigera) 200 ml / da larva 14 gün
Şekerpancarı Kalkan böcekleri (Cassida spp.) 20 ml / da 14 gün
Şekerpancarı Pancar piresi (Chaetocnema tibialis) 15 - 20 ml / da 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz. ** Akdeniz bölgesinde kullanılmaz