Prometey EC

Amc-Tr-Tarım-Bitki-Koruma-Herbisitler-Prometey-EC
Ambalaj Tipi: 1 LT
  • Formülasyonu: Emülsiyon Konsantre (EC)
  • Aktif Madde: 40 g/L Quizalofop-P-tefurly

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu
Şekerpancarı Yabani yulaf (Avena sterillis) 100 ml / da Çıkış sonrası
Şekerpancarı Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 100 ml / da Çıkış sonrası
Şekerpancarı Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 100 ml / da Çıkış sonrası
Şekerpancarı Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides) 100 ml / da Çıkış sonrası
Şekerpancarı Darıcan (Echinocloa cruss-galli) 150 ml / da Çıkış sonrası
Kırmızı Mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 100 ml / da Çıkış sonrası
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 150 ml / da Çıkış sonrası
Pamuk Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon) 350 ml / da Çıkış sonrası
Bağ Kanyaş (Sorghum halepense) 150 ml / da Çıkış sonrası
Kavun Kanyaş (Sorghum halepense) 150 ml / da Çıkış sonrası
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis) 100 ml / da Çıkış sonrası
Domates Kanyaş (Sorghum halepense) 150 ml / da Çıkış sonrası