Astris Gold 200 SC

astris-gold
Ambalaj Tipi: 100 CC - 250 CC

  • Formülasyonu: Süspansiyon Konsantre (SC)
  • Aktif Madde: 100 g/L Lambda-cyhalothrin + 100 g/L Lufenuron

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Salkım güvesi (Lobesia botrana) 20 ml / 100 L su 14 gün
Elma Elma içkurdu (Cydia pomonella) 10 ml / 100 L su 14 gün
Pamuk Yeşil kurt (Helicoverpa armigera) 20 ml / da 7 gün
Zeytin Zeytin sineği (Bactrocera oleae) 15 ml / 100 L su 14 gün
Armut Elma içkurdu (Cydia pomonella) 10 ml / 100 L su 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.