Remix

Amc-Tr-Tarım-Adjuvant-Remix
Ambalaj Tipi: 1 LT

PENETRATOR-SURFACTANT

732 g/L Alifatik Hidrokarbonlar, Hexahydric Alcohol Ethoxylates ve C18-C20 Yağ asidi

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Genel Bilgi:

  • REMIX, residüel toprak herbisitleri ile birlikte, çıkış öncesi kullanılan herbisitlere özel bir adjuvanttır.
  • REMIX, herbisitlerle birlikte toprağa uygulandığı takdirde, herbisitlerin toprakta daha iyi bir kaplama yaparak yayılmasını ve tutunmasını sağlar.
  • REMIX, ilaçların ilaçlama alanı dışına sürüklenmesini engeller (drift kontrol), topraktaki kaplama alanını geliştirir ve toprak partiküllerinin ve organik maddelerin emilimini arttırır.
  • REMIX, bu şekilde yabancı ot kontrolündeki etkiyi arttırırken, bitkiler üzerinde oluşabilecek stresi azaltır.
  • REMIX, tarla bahçe ziraatinde belirtildiği şekilde kullanılabilir.
  • REMIX, ekim ve çıkış öncesi kullanılan birçok herbisit ile uygulanabilir

Kullanım Şekli ve Doz Önerileri:

REMIX, sadece çıkış öncesi toprak herbisitleri ile birlikte kullanılır. REMIX, her zaman ilaçlama tankına en son eklenir

Uygulama dozu 20-40 ml /dekar