Waipa

Amc-Tr-Tarım-Bitki-Koruma-Fungusitler-Waipa
Ambalaj Tipi: 1 LT
  • Formülasyonu: Süspansiyon Konsantre (SC)
  • Aktif Madde: 250 g/L Azoxystrobin

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Bağ* Bağ mildiyösü (Plasmopara viticola) 75 ml / 100 L su 21 gün
Bağ* Külleme (Erysiphe necator) 75 ml / 100 L su 21 gün
Bağ* Ölü kol (Phomopsis viticola) 75 ml / 100 L su 21 gün
Hıyar Kabakgillerde mildiyö (Pseudoperonospora cubensis) 60 ml / 100 L su 3 gün
Hıyar Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 L su 3 gün
Kabak Kabakgillerde külleme (Erysiphe cichoracearum, Sphaerotheca fuliginea) 75 ml / 100 L su 3 gün
Domates (Tarla) Mildiyö (Phytophthora infestans) 75 ml / 100 L su 3 gün
Domates (Tarla) Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 75 ml / 100 L su 3 gün
Karpuz Alternaria yaprak yanıklığı (Alternaria cucumerina) 75 ml / da 3 gün
Biber (Sera) Külleme (Leveillula taurica) 75 ml / 100 L su 3 gün
Çeltik Çeltik yanıklığı (Pyricularia oryzae) 100 ml / da 28 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz