Dyeripe 116.2 EC

Amc-Tr-Tarım-Bitki-Koruma-Herbisitler-Dyeripe
  • Formülasyonu: Emülsiyon Konsantre (EC)
  • Aktif Madde: 116.2 g/L Clethodim

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Pamuk Darıcan (Echinochloa crus- galli) 75 ml / da 56 gün
Pamuk Benekli darıcan (Echinocloa colonum) 75 ml / da 56 gün
Pamuk Yapışkan ot (Seteria verticillata) 75 ml / da 56 gün
Pamuk Yeşil kirpi darı=Kirpi darı (Seteria viridis) 75 ml / da 56 gün
Pamuk Kanyaş (Sorghum halepense) 125 ml / da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) 70 ml / da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kendi gelen buğday (Triticum aestivum) 80 ml / da 56 gün
Kırmızı Mercimek Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare) 80 ml / da 56 gün
Şekerpancarı Darıcan, Benekli Darıcan (Echinochloa crus-galli, Echinocloa colonum) 60 ml/da 56 gün
Şekerpancarı Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) 70 ml / da 56 gün
Şekerpancarı Su ayrığı (Paspalum paspaloides) 80 ml / da 56 gün
Şekerpancarı Kanyaş (*) (Sorghum halepense) 80 ml / da 56 gün
Domates Darıcan (Echinochloa crus-galli) 60 ml / da 28 gün
Domates Kanyaş (*) (Sorghum halepense) 80 ml / da 28 gün
Soğan Delice (Lolium temulentum) 60 ml / da 42 gün
Soğan Kısa başaklı kuşyemi (Phalaris brachystachys) 60 ml / da 42 gün
Soğan Kuşyemi= Yumuşak başaklı kuşyemi (Phalaris paradoxa) 60 ml / da 42 gün
Soğan Kısır yabani yulaf (Avena sterilis= Avena ludoviciana) 60 ml / da 42 gün

(*) Tohumdan gelen kanyaşlarda