KVKK Gizlilik Sözleşmesi

a. Veri Sorumlusu

AMC-TR Tar. San. ve Tic. AŞ (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında, ilgili kişilerin verilerini veri sorumlusu sıfatıyla işleriz.

Yazışma Adresi:

AMC-TR Tar. San. ve Tic. AŞ GENEL MÜDÜRLÜK
Çağlayan Mh. Barınaklar Bulvarı Sıdıka Polat Apt. No: 41 / 2 07230 ANTALYA

b. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği ve Hukuki Sebepleri

Web sitesinde yer alan iletişim bölümünden veya web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları ve telefon numaraları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde: ürün ve hizmetlerimizin satış ve sunum süreçlerinin ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, yasal gerekliliklerin ifa edilmesi ve resmi mercilerin taleplerini yerine getirmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması, amaçlarıyla işlenmektedir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Kişisel verilerin üçüncü kişilere açıklanmaması ve aktarılmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte kurumsal web sitesinin işletilmesi sürecinde destek alınan tedarikçiler tarafından bilgi güvenliğinin temini amacıyla web sitemiz üzerinden elde edilen verilere erişim sağlanabilir.

d. Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, yukarıdaki amaçların yerine getirilebilmesi için; http://www.amc-tr.com/ , adresinde yer alan kanallarda ilgili alanları işleyerek gönderim butonuna tıklamanızla birlikte kişisel verileriniz web sitesi ara yüzüne yüklenir. Şirketimizle yapacağınız görüşmelerde ses kaydı alınmaz, ancak görüşmeyi yapan yetkili talebiniz doğrultusunda görüşme konusu işlemle ilgili notlar alabilir.

Web sitesinde yer alan iletişim bölümünden veya web sitesi üzerinden bağlantı verilen sosyal medya hesapları ve telefon numaraları üzerinden bizimle iletişime geçmeniz halinde “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine, yasal gerekliliklerin ifa edilmesi ve resmi mercilerin taleplerini yerine getirmesi ve bilgi güvenliğinin sağlanması sürecinde ise “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanırız.

e. İlgili Kişinin Diğer Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ‘nun 11’inci maddesi doğrultusunda verileriniz üzerinde haklarınız bulunmakta olup, bu haklarınızı yukarıdaki yazışma adresine yasal usule uygun olarak başvuruda bulunmak suretiyle kullanabilirsiniz.