Oxicron 50 WP

Amc-Tr-Tarım-Bitki-Koruma-Fungusitler-Oxicron-50-WP
Ambalaj Tipi: 4 KG - 10 KG
 • Formülasyonu: Islanabilir Toz (WP)
 • Aktif Madde: % 50 Metalik Bakıra eşdeğer Bakıroksiklorid

amc-tr-tarim-msds-raporu amc-tr-tarim-etiket

Bitki Zararlı Organizma Adı Uygulama Dozu Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Elma Karaleke (Venturia inaequalis)
 • 800 g / 100 L su dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su dal sıracası yoksa
21 gün
Armut Karaleke (Venturia pirina)
 • 800 g / 100 L su dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su dal sıracası yoksa
21 gün
Armut Memeli pas (Gymnosporangium fuscum) 400 g / 100 L su 21 gün
Kayısı Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carcophilus)
 • 800 g / 100 L su dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su dal sıracası yoksa
21 gün
Şeftali Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Wilsonomyces carcophilus)
 • 800 g / 100 L su dal sıracası varsa
 • 400 g / 100 L su dal sıracası yoksa
21 gün
Şeftali Yaprak kıvırcıklığı (Taphirina deformans) 800 g / 100 L su 21 gün
Erik Cep hastalığı (Taphrina pruni) 800 g / 100 L su 21 gün
Antepfıstığı Karazenk (Pseudocercospora pistacina) 500 g / 100 L su 21 gün
Turunçgil Uç kurutan ( Phoma tracheiphila) 400 g / 100 L su 21 gün
Zeytin Halkalı leke (Spilocaea oleaginum) 400 g / 100 L su 21 gün
Bağ* Mildiyö** (Phytophthora infestans)
 • 300 g / 100 L su 1. Uygulama
 • 500 g / 100 L su 2. Uygulama
21 gün
Bağ* Antraknoz (Elsinoe ampelina)
 • 300 g / 100 L su 1. Uygulama
 • 500 g / 100 L su 2. Uygulama
21 gün
Domates Mildiyö** (Phytophthora infestans) 300 g / 100 L su 14 gün
Domates Bakteriyal benek (Pseudomonas syringae pv. Tomato)
 • 300 g / 100 L su 1. Uygulama
 • 400 g / 100 L su 2. Uygulama
14 gün
Domates Bakteriyal leke (Xanthomonas vesicatoria)
 • 300 g / 100 L su 1. Uygulama
 • 400 g / 100 L su 2. Uygulama
14 gün
Patates Mildiyö (Phytophthora infestans) 300 g / 100 L su 14 gün
Fasulye Antraknoz (Colletotrichum lindemuthianum) 500 g / 100 L su 14 gün
Fasulye Adi yaprak yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) 300 g / 100 L su 14 gün
Fasulye Hale yanıklığı (Pseudomonas savastanoi pv. phaseolica) 300 g / 100 L su 14 gün
Domates, Patlıcan, Patates Erken yaprak yanıklığı (Alternaria solani) 500 g / 100 L su 14 gün
Yer fıstığı Serkospora erken yaprak lekesi (Cercospora arachidicola) 400 g / 100 L su 14 gün
Sebze Fideleri Çökerten ve kök çürüklüğü (Pythium spp, Rhizoctonia spp., Fusarium spp., Alternaria spp., Sclerotinia spp., Phytophthora spp.)
 • 300 g / 100 L su 1. Uygulama (fidelik)
 • 500 g / 100 L su 2. Uygulama (fidelik)
14 gün
Hıyar Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

300 g / 100 L su

150 g / da

14 gün
Kornişon Köşeli yaprak lekesi (Pseudomonas syringae pv. lachrymans)

300 g / 100 L su

150 g / da

14 gün
Şerbetçiotu Mildiyö (Pseudoperonospora humuli) 500 g / 100 L su 14 gün
Aspir Yaprak lekesi (Alternaria carthami) 300 g / 100 L su 14 gün
Tütün Fidelerde çökerten (Rhizoctonia solani, Pythium spp., Alternaria spp., Sclerotinia sclerotiorum) 400 g / 100 L su 14 gün

*Tüketim amaçlı bağ yağrağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz

**Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakırlı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.