Rizoliq LLI HC

Amc-Tr-Tarım-inokulantlar-Rizoliq
Ambalaj Tipi: 5 LT + 1 LT

Mikrobiyal Ürün

amc-tr-tarim-msds-raporuamc-tr-tarim-etiket

Garanti Edilen İçerik (w/w)

  • Bradyrhizobium japonicum : 2 x 109 cfu / ml

Bitki Uygulama Dozu
Soya Fasulyesi 250 ml / 100 kg tohum