NELSON

NELSON

Tek Ürün, 5 Etki

amc-tarım-broşür

Nelson, pH düşürücü ve su sertliğini düzenleyici özelliğinin yanı sıra, yayıcı yapıştırıcı özellikleri de olan yeni nesil bir adjuvanttır. Nelson, tarımsal üretimdeki tarla-bahçe ziraatinde belirtildiği şekilde kullanılabilir.

Özellikle Sulfonylurea grubu herbisitler başta olmak üzere, Fops/Dims grubu herbisitler ile kullanılması tavsiye edilir.