REMIX

REMIX

Yaprağa Değil, Toprağa...

amc-tarım-broşür

Remix, toprak herbisitleri ile birlikte kullanılan herbisitlere özel bir adjuvanttır.

• Drift kontrolü sağlar. Herbisitlerin ilaçlama alanı dışına sürüklenmesini engeller.
• Herbisitlerin toprağa homojen düşmesini ve dağılmasını sağlar.
• Herbisitlerin toprakta iyi bir kaplama yaparak, toprak partiküllerine homojen tutunmasına yardımcı olur.