AQUADRIP

AQUADRIP

Damla Sulamayla Gelen Yüksek Verim

amc-tarım-broşür

Suda tamamen çözünebilen katı formda bir gübredir. Meyve, sebze, bağ, sera ve süs bitkilerinde kullanılır.