MAINSTAY B %14

MAINSTAY B %14

Az Miktar, Yüksek Etki

amc-tarım-broşür

Bor noksanlığı genellikle 0.3-0.5 ppm'den daha az Bor içeren topraklarda, kumlu topraklarda, aşırı yağış almış topraklarda, özellikle karbonat formunda yüksek kalsiyum içeren ve pH'sı 7.5'ten fazla olan topraklarda görülmektedir.