MİZUKİ

MİZUKİ

Pamukta Yeni Nesil Defoliant (Yaprak Döktürücü)

amc-tarım-broşür

Pamuk kozalarının % 60-70’i açmış (hasattan 14-21 gün önce) ve bazı olgun yaprakların dökülmüş olduğu dönemde, defolyant (yaprak döktürücü-koza açtırıcı) olarak kullanılır. Mizuki, kontakt etkili bir bitki koruma ürünüdür. En iyi etkinin alınması için iyi ve homojen bir kaplama yapılması gerekmektedir. Bitki gelişimine ve boyuna göre, dekara 40-80 litre arasında su kullanılmalıdır. Defolyant etkisi yanında koza açtırıcı etkisi de vardır. Pamukta kalite ve verim üzerinde olumsuz etkisi yoktur.