POLENZA

POLENZA

Uzaklardan Gelen Savaşçı

amc-tarım-broşür

Emamectin benzoate, yapraklarda beslenen Lepidoptera larvalarına yüksek derecede etkili olup, larvalarda sinir uyarılarını bloke eder. Bu durumda larvaların beslenmesi hemen durur ve paralize olurlar. Maksimum larva ölümleri dört gün içinde gerçekleşir. Polenza güçlü bir mide zehiri olup, kontak etkiye de sahiptir. Organik fosforlu sentetik pretroidler ve IGR’ lara dayanıklılık kazanmış zararlılara da etkilidir.