SACRA

SACRA

Yabancı Ot Mücadelesi Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı

amc-tarım-broşür

En iyi sonuç yabancı otların aktif olarak büyüdükleri zamanda elde edilir. İlaçlı mahlulün kültür bitkilerinin yeşil aksamına ve genç fidelerin henüz odunlaşmamış yeşil kabuğuna pülverize edilmemesine dikkat edilmelidir. Sacra sistemik etkili bir ilaç olduğundan ilacın otlara nüfuz edebilmesi için ilaçlamadan sonra en az 4-5 gün geçmeden yabancı otları zedeleyecek toprak işlemi yapılmamalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 10-20 litredir.